Kilka słów o nas - środowiskowy dom samopomocy

Nasza Historia

W dniu 27 marca 1997 roku Rada Gminy w Myszyńcu podjęła Uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy, a pierwsi uczestnicy pojawili się w 1998 roku. Do końca 2013 roku placówka mieściła się w Myszyńcu, a od stycznia 2014 roku funkcjonujemy w Białusnym Lasku w jednej z mniejszych miejscowości na terenie gminy Myszyniec oddalonej o 5 km od Myszyńca.

W chwili obecnej mamy 28 uczestników z terenu gminy Myszyniec, Czarnia, Kadzidło i Łyse. Środowiskowy Dom Samopomocy świadczy usługi wynikające z rozporządzenia MRP i PS z dnia 9 grudnia 2010 roku, i zapewnia możliwość korzystania z form wspierająco – aktywizujących.

Celem ŚDS w Białusnym Lasku jest osiągnięcie przez osoby przewlekle psychicznie chore i niepełnosprawne intelektualnie umiejętności jak najbardziej samodzielnego pełnienia ról życiowych i społecznych.

Ważnym elementem pracy w Domu jest integracja wyżej wymienionych osób ze społecznością lokalną poprzez ich społeczną aktywizację.

Jako placówka włączamy się do współudziału i współorganizacji imprez kulturalnych i integracyjnych na terenie naszej gminy m.in. Miodobranie Kurpiowskie, Festyny. Organizujemy wycieczki, wyjazd do kina, teatru, spotkania z rodzicami, opiekunami i władzami gminy. Pomagamy uczestnikom w dotarciu do lekarzy, poradni specjalistycznych. Wyjazdy te niejednokrotnie łączymy ze zwiedzaniem lub korzystaniem z atrakcji danego miasta.

Jedną z atrakcji dla uczestników są rowery, które wykorzystujemy w okresie wiosenno -letnio - jesiennym.

Korzystamy również z bogactwa otaczających nas lasów. I tak też wyjeżdżamy na zbiory jagód, grzybów czy innych darów lasu np. szyszki, mech do terapii zajęciowej.

Oprócz tego posiadamy działkę wokół budynku, która jest dla nas podłożem do prowadzenia zajęć, jak też spędzania wolnego czasu. Mamy miejsce do wspólnego grillowania czy pieczenia kiełbasek na ognisku, mały warzywnik.

Posiadamy 9–cio osobowy bus marki Renault Traffic którym każdego dnia są dowożeni uczestnicy na zajęcia. W ciągu roku wielokrotnie wyjeżdżamy do zaprzyjaźnionych Środowiskowych Domów na terenie województwa mazowieckiego i warmińsko – mazurskiego na różnego rodzaju zawody, spartakiady, turnieje i imprezy integracyjne.


W ramach swojej działalności prowadzone są treningi funkcjonowania w życiu codziennym, w skład których wchodzą:

  • trening budżetowo – kulinarny, składający się z treningu kulinarnego, podczas którego w ramach zajęć przygotowywany jest posiłek dla uczestników oraz trening gospodarowania własnymi środkami pieniężnymi;
  • trening umiejętności praktyczno – technicznych, w ramach którego uczestnicy nabywają umiejętności: prania, konserwacji obuwia i odzieży, sprzątania, przyszywania guzików, reperacji odzieży oraz dbania o rośliny itp.;
  • trening higieniczny i dbałości o wygląd zewnętrzny, trening farmakologiczny;
  • trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, które są prowadzone w trakcie co tygodniowych zebrań społeczności, jak również poprzez udział w różnego rodzaju imprezach kulturalnych i w trakcie załatwiania spraw urzędowych, czy też w wyjściach do instytucji i miejsc publicznych;
  • trening umiejętności spędzania czasu wolnego, realizowany w trakcie zajęć świetlicowych, spotkań kulturalno- rekreacyjnych;

Środowiskowy Dom Samopomocy świadczy swoim uczestnikom również inne formy pomocy, do których zalicza się:

  • poradnictwo psychologiczne - zajęcia indywidualne oraz grupowe
  • placówka oferuje również pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, m.in. uczestnicy mogą skorzystać z pomocy w umówieniu wizyt lekarskich, jak również w miarę potrzeb i możliwości są na nie zawożeni;
  • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, m.in. pomoc w wypełnianiu druków do przelewu, wniosków na komisje lekarską, oraz wniosków na wywóz śmieci;
  • terapia ruchowa, realizowana poprzez ćwiczenia ruchowe, zajęcia na salce rehabilitacyjnej, latem korzystając z pogody w ramach terapii ruchowej jeździmy rowerami, chodzimy na spacery oraz gramy i często spędzamy wolny czas na świeżym powietrzu;

Prowadzona jest również terapia zajęciowa, odbywająca się 4 razy w tygodniu, która realizowana jest na czterech pracowniach.

  • Zajęcia w pracowni plastycznej, podczas których uczestnicy, malują, wyklejają ozdabiają różne przedmioty, jak również tworzą kartki okolicznościowe.
  • Zajęcia na pracowni ceramiczno – stolarskiej, w trakcie których uczestnicy nabywają umiejętności obróbki elementów drewnianych oraz ze sklejki, z których w późniejszym czasie tworzą prace, tworzą również przedmioty z gipsu.
  • Zajęcia w pracowni robótek ręcznych, które dają możliwość nauki szycia ręcznego oraz na maszynie, uczestnicy pracują również z bibułą, tworzą wiklinę papierowa, z której wyplatają koszyczki czy tez wazony.
  • Zajęcia na pracowni edukacyjno – komputerowej, podczas których uczestnicy pracują przy komputerze, korzystają z internetu, uczą się pisać różnego rodzaju pisma urzędowe, ćwiczą czytanie, poznają mapę oraz zapoznają się z podstawowym sprzętem biurowym.

Budynek Środowiskowego Domu samopomocy w Białusnym Lasku składa się z dwóch kondygnacji. Na parterze znajdują się następujące pomieszczenia:

  – holl,
  – 2 pokoje administracyjne,
  – kuchnia i stołówka ( wykorzystywana jako sala treningowa),
  – 3 łazienki, w tym jedna z natryskiem i uchwytami dla osób niepełnosprawnych,
  – 2 sale zajęciowe, w tym, jedna ze sprzętem rehabilitacyjnym),
  – szatnia.

Na poddaszu natomiast znajdują się następujące pomieszczenia:

  – holl,
  – 2 sale zajęciowe,
  – pokój wyciszeń,
  – pokój psychologa i socjalny,
  – 2 łazienki, w tym jedna z natryskiem i uchwytami dla osób niepełnosprawnych.

W celu przystosowania budynku dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich budynek wyposażony jest w pochylnie na zewnątrz oraz dźwig hydrauliczny wewnątrz budynku.

Nasza Kadra


 • Józefowicz Elżbieta – kierownik
 • Rolka Sylwia – pracownik socjalny, specjalista ds. kadr
 • Polak Jadwiga – terapeuta
 • Osowiecki Przemysław – terapeuta / kierowca
 • Kur Anna – terapeuta
 • Kowalska Monika – opiekun
 • Magdalena Kosak – Bakuła - psycholog